CinemAsia FilmLAB zoekt en ondersteunt bijzondere Aziatische verhalen in de Nederlandse samenleving. Aziatische verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. Dit zijn verhalen die normaal niet de voorpagina’s of het witte doek halen, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Verhalen die thuishoren en deel uitmaken van de Nederlandse inclusieve samenleving. Meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieverleden. Hiervan is een groot deel Aziatisch. Zij worden momenteel niet of nauwelijks gerepresenteerd op het witte doek.

Ook filmtalent met Europees-Aziatische roots, krijgt niet de kansen om zichzelf te bewijzen of hun talent tot bloei te laten komen. CinemAsia FilmLAB helpt deze groep onder- gerepresenteerde makers. Wij bieden hen een talentontwikkelingsprogramma, een podium en verbinden hen met de gevestigde orde. Zo maken wij divers talent zichtbaar, zorgen wij ervoor dat hun verhalen gehoord en gezien worden en dragen wij ons steentje bij voor een inclusievere samenleving.

Om deze missie & visie te realiseren bestaat het FilmLAB-programma van CinemAsia uit:

  • Het Filmproject – Nederlands- en Europees-Aziatische filmverhalen realiseren
  • Het CinemAsia FilmLAB talentontwikkelingsprogramma
  • Het FilmLAB Platform en netwerk evenementen
  • Talent in beeld
  • Uitwisselingsprogramma