CinemAsia Missie en Visie

Missie

CinemAsia verzamelt, deelt en ontwikkelt Aziatische verhalen via media & cultuur om de Aziatische zichtbaarheid in de samenleving te versterken. Zo bouwen wij mee aan een representatieve samenleving.

Visie & Ambitie 2030

CinemAsia ontwikkelt zich tot het Europese Instituut voor Aziatische media en cultuur. Wij ontwikkelen en delen kennis en expertise over Aziatische identiteit, stimuleren talent en bouwen communities met en voor media- en cultuurmakers en ons (inter)nationale publiek. Wij verrijken het publieke debat over Aziatische cultuur.

Een inclusieve samenleving

Nederland als inclusieve samenleving. Een mooi streven. De groeiende sociale ongelijkheid en toenemende polarisatie baart onder andere media- en beleidsmakers grote zorgen. Een belangrijke factor voor de beeldvorming is de media. De media kan bewuste en onbewuste vooroordelen en stigmatisering in onze maatschappij versterken en stereotypen bevestigen.

Azië is met haar rijke cultuur en lange historie de afgelopen decennia steeds belangrijker en invloedrijker geworden. Tegelijkertijd bestaat er veel onwetendheid en onbekendheid over aard, omvang en snelheid van de veranderingen die in Azië plaatsvinden. Zo wordt in de meeste films slechts een beperkte werkelijkheid weergegeven: andere etniciteiten en minderheden spelen een marginale of stereotyperende rol. Aziatische filmmakers en acteurs zie je in Europa niet of nauwelijks op televisie of het witte doek. En zie je ze wel? Dan is dat vaak in een stigmatiserende, stereotyperende rol.

De culturele sector is zich bewust van het gebrek aan diversiteit. In de brandbrief van 22 augustus 2018, geplaatst in de NRC, doen de zes Rijkscultuurfondsen een urgente oproep om te werken aan een inclusieve cultuursector, diversiteit van makers en publiek en pluriformiteit van uitingen zoals o.a. meer diverse verhalen. Stichting Cinema Asia (CinemAsia) is een koploper in dit streven. Al in 2003 werd de stichting opgericht met het doel de deelname van Aziatische-Nederlanders in de film- en mediabranche te vergroten en een platform te bieden aan Nederlanders met een Aziatische achtergrond in de culturele sector. Dit doel is vandaag nog steeds actueel.

CinemAsia wil de film- en media-industrie inclusiever maken zodat de maatschappelijke realiteit ook in deze sector weerspiegelt wordt en de Aziatische zichtbaarheid versterkt. Daarom is CinemAsia een creatief platform dat actief de participatie van Aziaten in de media bevordert en de diversiteit van de verhalen zichtbaar maakt, die in Nederland leven.

CinemAsia is ook de toegangspoort tot de Aziatische cinema in Nederland. Door de eclectische filmprogrammering – van de grootste Aziatische blockbusters tot onafhankelijke films en inspirerende documentaires – weerspiegelt CinemAsia het snel veranderende continent Azië.

CinemAsia laat het publiek in Nederland kennis maken met de rijkdom van de Aziatische cinema en zijn vele verschillende perspectieven van Azië – en biedt het een perspectief op de wereld van de Aziatische diaspora hier in Nederland en in de rest van de wereld.

Over Stichting Cinema Asia

Stichting Cinema Asia werd in 2003 in Amsterdam opgericht. Doris Yeung, Hong Kong – Amerikaanse begint onder de merknaam CinemAsia het festival om Aziatische films te promoten en een stem te geven aan de vele generaties Nederlandse-Aziaten en Aziatische migranten hier in Nederland. Ook wil zij een Aziatisch perspectief bieden op LGBTH-verhalen en de hedendaagse Aziatische problematiek. Ten doel stond en staat het aan de kaart stellen van stigmatiserende stereotyperingen en het opstarten van een dialoog in Nederland over diversiteit en inclusiviteit.

In de loop der jaren ontwikkelt het festival zich tot een populair fenomeen binnen de Aziatische gemeenschappen: een evenement om bijeen te komen en het Aziatische culturele erfgoed met film, eten en andere culturele activiteiten te vieren. Niet alleen het Aziatisch publiek maar steeds meer Nederlands (Westers) publiek weet het festival te vinden. Wij laten het publiek het echte Azië zien, de vele dynamische ontwikkelingen gevat door het medium film.

De allereerste editie vond plaats in het zeer intieme filmtheater Cavia in 2004. Sindsdien groeide en ontgroeide CinemAsia grotere theaters als het Ketelhuis, 2010 en de Balie, 2012, om zich uiteindelijk te vestigen in de huidige filmtheaters Kriterion en Rialto in 2015.

CinemAsia FilmLAB

CinemAsia FilmLAB zoekt en ondersteunt bijzondere Aziatische verhalen in de Nederlandse samenleving. Aziatische verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. Dit zijn verhalen die normaal niet de voorpagina’s of het witte doek halen, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Verhalen die thuishoren en deel uitmaken van de Nederlandse inclusieve samenleving. Meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieverleden. Hiervan is een groot deel Aziatisch. Zij worden momenteel niet of nauwelijks gerepresenteerd op het witte doek.

Ook filmtalent met Europees-Aziatische roots, krijgt niet de kansen om zichzelf te bewijzen of hun talent tot bloei te laten komen. CinemAsia FilmLAB helpt deze groep onder- gerepresenteerde makers. Wij bieden hen een talentontwikkelingsprogramma, een podium en verbinden hen met de gevestigde orde. Zo maken wij divers talent zichtbaar, zorgen wij ervoor dat hun verhalen gehoord en gezien worden en dragen wij ons steentje bij voor een inclusievere samenleving.