Het talentontwikkelingsplatform van CinemAsia

FilmLAB is het talentontwikkelingsplatform van CinemAsia waar Nederlands-Aziatisch filmmakers tot bloei komen en worden begeleid in het maken van korte films. Al 9 edities lang geeft FilmLAB filmmakers de kans om een korte film te maken op basis van hun eigen unieke verhalen en hen zo ervaring te bieden om beter aansluiting te vinden bij de Nederlandse film- en televisie-industrie.

Van idee tot film

FilmLAB-deelnemers worden gescreend op potentieel, motivatie en de kwaliteit van hun ingeleverde ideeën. Eenmaal door de eerste selectie biedt FilmLAB deze talenten een programma aan dat hen van idee tot korte film stap-voor-stap begeleid. Onze FilmLAB producers zijn ervaren professionals die er zorg voor dragen dat onze projecten tot stand komen. Daarnaast werkt FilmLAB samen met een verscheidenheid van CinemAsia partners en sponsoren die professionele (post)-productiediensten leveren alsmede toegang geven tot het FilmLAB Netwerk van Nederlands-Aziatische filmindustrie professionals. Door middel van een bootcamp, meerdere workshops, bijeenkomsten en peer-to-peer reviews begeleiden onze FilmLAB producers de deelnemers.

Zichtbaarheid

Dankzij Nederlands koloniale verleden leven er veel mensen met een Aziatische achtergrond hier in Nederland. Toch zijn Nederlandse-Aziaten niet altijd even zichtbaar en soms moeilijk terug te vinden in het huidige Nederlandse en Westerse medialandschap. CinemAsia wilt filmtalent met Nederlands-Aziatische culturele achtergrond een podium bieden om hun eigen unieke verhalen te vertellen en meer zichtbaarheid te geven aan hun unieke culturele achtergrond door middel van het medium film.
Door vertoning van de FilmLAB korte films op festivals, evenementen, online en mediapartners wilt CinemAsia meer ruimte creëren voor de Nederlands-Aziatische Diaspora en een groter publiek een inkijk geven in de leefwereld van deze vaak weinig gerepresenteerde bevolkingsgroepen.

Springplank voor Nederlands-Aziatische talent

Met FilmLAB levert CinemAsia een bijdrage aan het inclusiever maken van het Nederlandse film- en televisielandschap en stimuleert het de verrijking van deze industrieën met talenten en verhalen van filmmakers, schrijvers, producers en cinematografen met een Nederlands-Aziatische achtergrond. FilmLAB helpt met de ontwikkeling van vaardigheden die belangrijk zijn om in de filmbranche een plek te veroveren. Zo worden participanten getraind in het pitchen van het project, de productie, de marketing en de distributie van hun korte films. Daarnaast is ook het ontwikkelen van een eigen, authentieke stem als maker een belangrijk speerpunt voor FilmLAB participanten.
FilmLAB biedt een springplank voor talent naar de filmindustrie en maakt talent zichtbaar voor de industrie.

Internationale ambitie

Azië ontwikkelt zich razend snel en met name het talent in de creatieve sector is ongekend. CinemAsia gelooft in samenwerkingen en de nut en noodzaak om globaal te denken. Dankzij alle technologische vernuftigheden is Azië dichter bij dan je zou denken. In lijn met het algemene nieuwe beleid van CinemAsia om de partner in de filmbranche te worden die de Aziatische en Nederlandse filmindustrie verbindt en adviseert, smeedt ook FilmLAB ambitieuze plannen.

FilmLAB wil internationale samenwerkingen opzetten tussen de Nederlandse en de Aziatische filmindustrie, filmacademies en -scholen. Internationale programma’s die fungeren als springplank voor onze FilmLAB deelnemers hier in Nederland en Azië. Zo kunnen makers van beide continenten ervaringen opdoen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Ook geloven wij dat de kwaliteiten van de filmindustrie hier en in Azië complementair aan elkaar zijn en elkaar versterken.

FilmLAB wil haar internationale ambitie realiseren door het opzetten van stagetrajecten met filmscholen, gezamenlijke FilmLAB producties met filminstituten, maar ook aan het vinden van distributiepartners voor Nederlands talent in Azië en vice versa voor Aziatisch talent in Nederland en Europa. Als start, werkt CinemAsia dit jaar in een pilot voor het eerst samen met de Taipei Media School. Studenten van deze school zullen voor en tijdens CinemAsia Film Festival een actief onderdeel van het FilmLAB team vormen. Lees hier meer over deze samenwerking.