ANBI

ANBI

Stichting CinemAsia heeft een aanvraag voor de ANBI status bij de Nederlandse Belastingdienst in voorbereiding. Wordt vervolgd. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.