Missie

 

CinemAsia is ontstaan vanuit een activistisch verlangen om meer zichtbaarheid en begrip te bewerkstelligen voor Aziatische cultuur in de breedste zin van het woord. CinemAsia streeft naar een actuele beeldvorming en een betere representatie van Aziatische (diaspora) culturen in Nederland.

Dit doet het festival onder andere door het organiseren van het jaarlijkse CinemAsia Film Festival met het vertonen van Aziatische en diaspora cinema. De stichting organiseert daarbij verdiepende activiteiten die discussie en debat promoten, die stereotypen en discriminatie aanvecht en juist culturele empathie en verbinding opzoekt. 

De stichting biedt een creatief platform voor Aziatisch(e) (-Nederlandse) talenten en rolmodellen met het organiseren van workshops en trainingen. CinemAsia  is daarnaast  het  enige  Aziatische  festival  in  Nederland  en  Europa dat  met  voornamelijk  Aziatische  programmeurs,  medewerkers,  vrijwilligers  en  filmmakers  werkt,  met  als doel om Nederlandse Aziaten te promoten in leidinggevende en creatieve functies in de media.