Exchange programmes

CinemAsia FilmLAB richt zich op jong talent in Nederland, Europa en Azië. Zo heeft CinemAsia een succesvolle pilot gedraaid in samenwerking met de Taipei Media School. De Taiwanese Film Commissie heeft FilmLAB gevraagd om dit uitwisselingsprogramma verder uit te breiden. Er zijn nog meer geïnteresseerde partijen in Azië die CinemAsia in de komende jaren bij dit traject wil betrekken.

In Nederland heeft CinemAsia FilmLAB een professioneel filmeducatie netwerk ontwikkeld, bestaande uit o.a.: het IVKO, partners van de verschillende FilmLAB workshops en sponsor partners van de FilmLAB films. Dit professionele netwerk brengt CinemAsia FilmLAB als matchmaker in contact met de Aziatische uitwisselingspartners. Zo draagt CinemAsia FilmLAB op de volgende manier bij aan de Nederlandse en Aziatische filmindustrie:

  • Aziatische uitwisselingsstudenten leren Nederlandse filmeducatie instituten kennen.
  • Nederlandse filmeducatie instituties krijgen de kans om Aziatisch talent aan te trekken voor hun uitwisselingsprogramma’s;
  • FilmLAB deelnemers en Aziatische uitwisselingsstudenten leren in een internationale setting te werken, als voorbereiding op het werken aan internationale coproducties;
  • Film LAB brengt Nederlandse filmindustrie organisaties in contact met jong Nederlands- en Europees-Aziatische talent. En smeden zo de eerste beginselen van toekomstige internationale co-producties met Azië;
  • Aziatische uitwisselingsstudenten worden aangemoedigd om in Nederland een professionele film opleiding te volgen, terug te komen naar Nederland om hun toekomstige films hier op te nemen. En om samen te werken met de organisaties waar zij tijdens het CinemAsia FilmLAB uitwisselingsprogramma mee in contact zijn gekomen.