Internationaal uitwisselingsprogramma met de Tapei Media School

CinemAsia zet in op Azië en heeft zich gecommitteerd om de banden met de Aziatische film- en media-industrie te versterken. Om dit te bekrachtigen, is FilmLAB een samenwerking aan gegaan met het Taiwanese Taipei Media School (TMS) – een onderwijsinstelling met een progressieve visie en curriculum.

Na een zorgvuldig selectieproces, zijn er twee studenten uitgekozen om een maand lang stage te lopen in Amsterdam. Vanaf februari 2018  volgen Minna Huang en Jack Su een speciaal voor hen op-maat-ontworpen stageprogramma: het bijwonen van postproductiessessies met de FilmLAB participanten om zo ervaring op te doen in kleurbewerking, montage en geluidsbewerking. Ook worden zij betrokken bij het maken van promotionele video’s en houden zij een online dagboek bij over hun ervaringen in Nederland. Naast film- en media-activiteiten kunnen de studenten zich ook onderdompelen in de Nederlandse kunst en cultuur. Een derde student, Woody Yang, komt speciaal over voor het CinemAsia Film Festival om gezamenlijk met Minna en Jack als Taiwanese film ambassadeurs een steentje bij te dragen.

Over de Taipei Media School

De Taipei Media School is een experimenteel onderwijsinitiatief opgericht door het Ministerie van Culturele Zaken in Taipei, de gemeente Taipei en het Taipei Cultuurfonds om talenten in muziek, entertainment, visuele kunsten en film te kunnen voeden.