Sunday 7 May 2017 | After screening SOUL MATE | KINO 4

With Ed Sander (author and guest lecturer on digital and modern China), Jing Chu (FAB蜜 blogger on WeChat and PR professional) – Moderator: Ian Yang (CinemAsia programmer and professional in cultural exchange projects between Europe and the greater China).

Sinds 1980 heeft China drastische veranderingen ondergaan. Wat komt er aan het licht wanneer we inzoomen op de volwassen geworden jeugd, geboren in de jaren ‘80 en ‘90, die China’s toekomst vormgeven? Hoe is het voor hen die soms zelfs gestereotypeerd worden als de ‘kleine keizers’, om op te groeien in een land met sterke collectivistische tradities enerzijds en anderzijds vorm willen geven aan hun eigen ik?

In samenwerking met CSA-EUR.